Mediacija

MEDIACIJA

Bi želeli rešiti spor s prijateljem, partnerjem, sorodnikom, sosedom, šefom ali z učiteljem?
Pogosto se ljudje v neki zadevi ne strinjamo, govorimo drug mimo drugega, se ne znamo dobro poslušati in nismo slišani. Vrtimo se v začaranem krogu, ker nimamo veščin, kako rešiti spor. Mediator lahko kot nevtralna oseba pomaga, da s sprto stranjo najdete rešitev ali dogovor, in to tako, da bosta obe strani zadovoljni.

Transformativna mediacija omogoča

  • Hitrejšo rešitev spora
  • Nižje stroške (od sodnih)
  • Večjo zanesljivost dogovora
  • Obojestransko zadovoljstvo ali sprejemljivost rešitve
  • Izboljšavo odnosa s sprto stranjo


Mnenja o mediaciji

Obe strani sta slišani, priznavani in opolnomočeni. Mediator ne svetuje, ne predlaga, ne sodi in ne usmerja. Mediator vodi proces mediacije tako, da med sprtima stranema vodi konstruktiven pogovor. Ker sta obe strani slišani, hitreje dosežeta soglasje ali dogovor, ki ga stranki predlagata in skleneta sami.


Če želite učinkovito rešiti spor, vam kot mediator lahko pomagam.