Mediji

V veliko veselje mi je sodelovati z različnimi revijami, ki staršem svetujejo o vzgoji otrok. Kot svetovalka za vzgojo svetujem pri časniku Nedelo, v rubriki Nedelova svetovalnica, kjer odgovarjam na pisma bralcev. Prav tako sem soustvarjalka pri reviji Vzgoja (revija za starše, učitelje in vzgojitelje), pišem pa tudi članke za reviji Moj malček in Ženska.. Objave mojih člankov ali intervjujev so tudi v revijah Avenija, Jana. Zarja, Ona, v mesečniku Časopis o vzgoji, ki deli izkušnje "PO PAMETI" in na planet siol.net. Gostovala sem na Kanalu A, Pop TV in Planet TV.