Predavanja

VRTEC

Nudim kakovostna strokovna predavanja in delavnice za starše, kolektive ter šolo za starše.
Predavanja in delavnice so aktivne, motivacijske in podprte s praktičnimi primeri.


ŠOLA

Osnovnim šolam, srednjim šolam in gimnazijam nudim kakovostna strokovna predavanja in delavnice za starše, učence in kolektive.

Predavanja in delavnice so aktivne, motivacijske ter podprte s praktičnimi primeri.