Reference

Zaupali so mi:

 • OŠ Brežice
 • Vrtec Cerklje
 • OŠ Ivana Kavčiča, Izlake
 • OŠ Šenčur
 • OŠ Zalog
 • OŠ Cerklje
 • OŠ Preddvor
 • OŠ Preddvor - PŠ Jezersko in PŠ Kokra
 • OŠ Stražišče
 • OŠ Vižmarje Brod
 • Ženski odbojkarski klub Triglav Kranj (ŽOK Kranj)
 • Segafredo Zanutti
 • brezplačne delavnice Zavod za zaposlovanje Kranj
 • OŠ Marije Vere, Kamnik
 • OŠ Globoko
 • OŠ Bizeljsko
 • OŠ Orehek
 • OŠ Orehek , PŠ Mavčiče
 • OŠ Velika Dolina
 • OŠ Predoslje
 • Vrtec Medvode
 • Dvojezična OŠ Dobrovnik
 • Vrtec Naklo
 • Mladinski dom Celovec
 • OŠ Maksa Pleteršnika Pešice
 • OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana

Priporočilo

Ob zaključku šolskega leta smo na predavanje za učitelje povabili go. Janjo Dermastja, ki nas je s svojo pozitivno energijo, samozavestjo in energičnim nastopom resnično prav vse pozitivno presenetila in navdušila.
Predavanje z naslovom »S spremembo prepričanj do opolnomočenja učitelja« je bilo odlična izbira ob koncu šolskega leta, ko učitelji in šolski delavci potrebujemo podporo, potrditev, da delamo prav in smo na pravi poti ter da nismo sami…
Go. Janja je izraziti praktik in je v predavanje vpletla sodobne probleme iz svoje dolgoletne pedagoške prakse, ter podala odlične razlage, ideje in možne rešitve.
V imenu kolektiva OŠ Riharda Jakopiča se vam še enkrat zahvaljujem za super predavanje in upam, da se kmalu vidimo na kašnem drugem predavanju ali delavnici.

Elizabeta Žnidaršič, svetovalna delavka

PRIPOROČILO

Kako sprejeti problematičnega učenca kot izziv in ne kot problem

V OŠ Orehek Kranj smo imeli v začetku letošnjega aprila za strokovne delavce šole predavanje Janje Dermastja, univ. dipl. pedagoginje in učiteljice nemščine.
Svoje predavanje, nad katerim so bili udeleženci izjemno navdušeni, je naslovila Kako sprejeti problematičnega učenca kot izziv in ne kot problem.
Janja Dermastja v svoje predavanje vnaša veliko drobnih nasvetov in napotkov, kako delati s problematičnimi učenci. Z interaktivnim uvodom pritegne pozornost prisotnih in jih v zanimanju drži vse do konca. Ponudi vire za razmišljanje in ideje za učenje. Predavanje je strokovno, hkrati pa se vidi, da predavateljica izhaja iz svoje dolgoletne učiteljske prakse. Njen nastop je doživet, zanimiv in podkrepljen s konkretnimi primeri iz lastnih izkušenj, ki jih učitelji zlahka prenesejo v svoje delo.
Janja Dermastja v svojem predavanju poudarja, kako pomembno je vedeti, da otroci v šolo prinašajo vzorce in prepričanja svojih staršev. Tudi pri problematičnem učencu je potrebno poiskati nekaj dobrega in graditi na tem. Vsak otrok potrebuje osebo, ki vanj verjame. Agresiven otrok je ranjen otrok.
Predavateljica poglobljeno in strokovno odgovarja na vsa vprašanja udeležencev ter pomaga pri razjasnjevanju dilem, ki se porajajo pri pedagoškem delu. V veliko pomoč pri delu z otroki in s starši bi nam moralo biti zavedanje, da smo mi sami tisti, ki smo odgovorni za odnose z drugimi ljudmi.
Ob vsem tem udeležence nehote izzove k analizi lastnega dela, kar nam predstavlja izhodišče za našo strokovno rast ter profesionalni razvoj.
PRIPOROČAMO !!!!!!!

Svetovalna služba OŠ Orehe Kranj

Ivka Sodnik, ravnateljica

Na OŠ Brežice smo povabili predavateljico Janjo Dermastja, da nam spregovori o čustveni inteligenci ter komunikaciji in klimi v oddelku. Predavanje z delavnico je bilo zelo zanimivo, saj je predavateljica na konkreten način predstavila vsebino, ki jo bomo lahko koristno uporabili pri svojem delu; prav tako je zelo uporabno njeno pregledno gradivo, ki nam ga je posredovala. Predavateljica Janja Dermastja ima veliko znanj, ki jih na zanimiv, nazoren in slikovit način prenaša na nas poslušalce. Izredno lepo se nam zna približati in nas tenkočutno motivirati za aktivno sodelovanje, da spontano iščemo rešitve iz lastnih izkušenj. Predavanje z delavnico je bilo vsebinsko in organizacijsko odlično izpeljano; izvajanje delavnice je bilo podkrepljeno z več dejavniki (z glasbo, s sprostitvenimi in z gibalnimi vajami …), kar je še dodatno pripomoglo h kvaliteti dela. Strokovnjakinji Janji Dermastja se zahvaljujemo za posredovano znanje in izkušnje, ki jih je delila z nami. Želimo si še podobnih druženj.

Darja Mandžuka, pomočnica ravnateljice

»Človek raste, kadar tvega!« je rekla Janja.

Poklicali smo jo medse, na DOŠ Dobrovnik. Posebej za strokovne delavce, nato še za starše. V vsakodnevnem pogovoru, uradno predavanju moderatorke in predavateljice Janje Dermastje, je čas minil, kot bi trenil. Njene besede niso bile naučene, pač pa izkušenjske. Saj ne, da bi nam odkrivala »toplo vodo«, le na žulj je prijazno stopila in nas opozorila na napake, ki pa jih sami ne vidimo tako. V nas je prebudila otroka, kar si po svoje vsak želi, da bi v tem hitrem tempu življenja in vsakodnevnih obveznostih bili. Da pa si odrasli želimo biti otroci, smo si lahko priznali, vsak pri sebi. Dokaz? Nase sprejemamo odgovornost otrok, popravljamo njihove napake, pri tem pa nastopimo nestrpno in preslišimo njihov klic ter opozorilo takrat, ko nam sporočajo, da smo vsi odrasli bili nekoč otroci. Da si želimo, da bi vsi starši vzgajali in imeli dobre otroke in imeli učitelji uspešne učence, pri tem pa pozabljamo, da se držimo svojih vzorcev, za katerih pravih meril ni. Znamo priznati svoje napake ali si čestitati za uspeh? Na prepihu nenehnih sprememb si je treba priznati, da je merilo zdravega odnosa in razuma pod streho doma ali šole, opravljanje in poznavanje svojih odgovornosti, tako otrok kot staršev. In nenazadnje kdor dela, tudi greši, pa nič slabega hote. Naj velja pohvala gospe Janji, tako s strani strokovnih delavcev šole in vrtca, kakor tudi staršev. Iskrene čestitke in dobrodošla pri nas še kdaj! Vsekakor pa naj velja naše priporočilo vsem: »Njene besede so dejstva, naužijte se jih, če vam je le dano!«

Slavica in učitelji ter starši otrok DOŠ Dobrovnik

Spoštovana ga. Janja!

Novo šolsko leto smo začeli z »Modro uro« Opolnomočenja učitelja s spremembo prepričanj. Predavanje je bilo prava osvežitev v primerjavi z drugimi, saj vaša sposobnost zaznati skupino omogoča ravno pravšnjo mero posredovanja teorije, prakse in pozivanj k sodelovanju. Premalokrat se zavedamo, da sta lastna percepcija in doživljanje okolja odvisni od naših lastnih misli, čustev. In z vašo mislijo, če hočemo spremeniti razred, moramo spremeniti najprej sebe, smo pogumno stopili v novo šolsko leto.

Hvala Vam za Vašo pozitivno energijo in spodbudno razumevajoče besede.

Danijela Radjen, šolska svetovalna delavka,
OŠ Globoko

Zahvaljujemo se vam za izvedbo delavnic za učence ter predavanj za starše in strokovne
delavce šole. Za vsakega udeleženca ste našli potrebne besede, s svojo energijo ste nas
navdušili ter nam podali smernice za nadaljnje delo. V vaše predavanje ste spretno
vpletali lastne izkušnje, s čimer ste nam vaše besede še bolj približali in nas spodbudili
za nadaljnje delo. Ob celodnevnem druženju z vami smo veliko pridobili, veselimo se
našega nadaljnjega sodelovanja.
Kolektiv OŠ Ivana Kavčiča
Sodelovanje z go. Janjo Dermastja v našem vrtcu

V okviru šole za starše je ga. Janja Dermastja predstavila tri zanimive uporabno naravnane vsebine, ki bi bile staršem otrok našega vrtca v pomoč pri vzgojnem delu z njimi. Vsakokrat po končanem formalnem delu smo se strokovni delavci vrtca še dolgo pogovarjali z njo o različnih strategijah reševanja vsakodnevnih problemov. Potem se je čisto spontano porodila ideja o našem skupnem sodelovanju. Dogovorili smo se, da bi enkrat tedensko prihajala v posamezne skupine, kjer bi s strokovnima delavkama izmenjala različne možne pristope pri reševanju problemov (na nivoju posameznika ali na nivoju celotne skupine). Takšna praksa se je izkazala kot zelo dobrodošla; drug strokovni pogled na problem pripelje do boljšega uvida, različnih strategij reševanja, lahko tudi že sam suport strokovnemu delavcu. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da je odpiranje vrat igralnicam v vrtcu, strokovnjaku in staršem, vedno dober kazalnik strokovnega in odgovornega dela. In vsa tovrstna sodelovanja omogočajo bolj poglobljeno strokovno delo v korist otrok in profesionalno rast strokovnemu osebju vrtca.
Vlasta Košnik, dipl.univ. psih., Vodja vrtca »Murenčki« pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

PREDAVANJE »KAKO OTROKU POSTAVITI MEJE?« OŠ VIŽMARJE BROD
Včeraj sem bila na vašem predavanju na OŠ Vižmarje Brod. Doma sem oklevala, ali naj sploh grem, saj so mi teme okoli otrok, postavljanja mej, starševstva, kot psihologinji seveda dobro poznane.
Vaše predavanje me je navdušilo. Zelo dobro ste predstavili sodobne probleme, veliko konkretnih primerov iz vaše prakse, podali ste dobre razlage in možne rešitve. Hvala tudi za vašo energijo in pozitivno usmerjenost.
Želim vam veliko uspešnih delovnih dni še naprej, tako v poslovnem okolju kot v privatnem življenju.mag. Mateja Videčnik
V torek, 3. marca. 2015, smo kot uvod v roditeljske sestanke za starše od 1. do 5. razreda organizirali predavanje, ki ga je izvedla gospa Janja Dermastja na temo »Kako otroku postaviti meje?«
Na predavanju je bilo prisotno presenetljivo veliko število staršev, ki jim ni bilo žal, da so prišli po dodatno znanje, po nove ideje, ki jim bodo v pomoč pri vzgoji otrok. Ravno tako so tudi učitelji osvežili svoje znanje, izvedeli kaj novega in dobili kak namig in spodbudo za nadaljnje delo. Nihče od prisotnih ni mogel ostati ravnodušen, kajti predavateljica Janja Dermastja je dokazala, da razen veliko znanja in izkušenj premore tudi čudovit potencial komunikacije in motivacije, s katero je pritegnila pozornost vsakega posameznika. Še najboljša prispodoba včerajšnjega predavanja je komentar ene od kolegic učiteljic: »Hvala. Bila je res Modra ura za vse nas udeležence in poslušalce.«Marija Vincek, svetovalna delavka
Nevenka Lamut, ravnateljica
ODZIVI STARŠEV OŠ STRAŽIŠČE KRANJ NA PREDAVANJE JANJE DERMASTJA »KAKO POSTAVLJATI MEJE«, torek, 4. novembra 2014

Super predstavitev glede vzgoje in postavitev mej otroku.
Predavanje je bilo odlično.
Zelo zanimivo.
Najbolj mi je bilo všeč, ker je gospa govorila iz lastnih izkušenj, ne zgolj predavanje teorije.
Veliko pozitivne energije.
Super predavateljica, energična.
Všeč so mi bili konkretni primeri iz vsakdanjega življenja.
Pozitivna energija.
Dinamično, veliko informacij.
Z interpretacijo sem bila zelo zadovoljna.
Sproščen in zelo realen pristop, še tako naprej.
Veliko informacij.
Zadovoljna sem bila s konkretnimi primeri in veliko koristnega sem izvedela tudi zase.
Pohvala predavateljici, super.
Najbolj všeč so mi bili praktični primeri, vaje.
Najbolj všeč mi je bila vsebina, pristop, razgibanost, zanimive interaktivne vsebine. Vse pohvale. predavateljici, kar govori, tudi izraža delo. Bi želela slišati še kakšno njeno predavanje, delavnico.
Predavateljica ima veliko energije – pozitivno vsa pohvala, netipično za Slovence.
Vsaka informacija je dobrodošla, izkušnje pa še najraje poslušam. Vesel sem takšnih dogodkov.
S celotnim predavanjem sem zelo zadovoljna. Vse pohvale
Najbolj sem bil zadovoljen, ker je govorila iz svojih osebnih izkušenj, ker je imela dobre in podrobne odgovore.
Odkritost predavateljice, pozitivna energija.
Odprta, iskrena, zanimiva, polna energije.

OŠ Cerklje, ŠOLA ZA STARŠE, »KAKO MOTIVIRATI OTROKA ZA UČENJE?«

Draga Janja, v soboto v Cerkljah si bila čudovita. Toliko žara, energije in entuziazma, hkrati pa toliko koristnih informacij, vse pa podkrepljeno še z bogatim gradivom, v barvah in sličicah. Tega že dolgo nisem doživela. Tudi otročki so bili krasni. Vsi ste bili sončki, ti pa največji. Komaj čakam, da te spoznajo tudi naši starši v Stražišču.

Barbara, socialna delavka, OŠ Stražišče

Odziv učencev na delavnice NENASILNA KOMUNIKACIJA (JANJA DERMASTJA):

Kaj si se naučil:
Kako komunicirati, obvladovati jezo, kako reagirati v težkih situacijah.
Formulo najboljše rešitve prepira, kako do prepira sploh pride.
Da moram v življenju vztrajati, biti z besedami bolj prizanesljiva, pomagati sočloveku.
Veliko o obvladovanju jeze.
Kako odreagirati v prepiru, kako izražati svojo jezo.
Kako si pomagati pri čustvih in težavah, razumeti ljudi.
Da se moramo izražati, ne smemo potlačiti čustev.
Kako ravnati v prepirih in da so tisti, ki druge žalijo, sami prizadeti.
Da lahko dosežeš vse, kar si si zastavil.
Da lahko z umom vse dosežeš.
Kako spoštovati samega sebe in se kontrolirati.
Sprejeti sebe, misliti pozitivno o sebi, iskreno izraziti svoje mnenje.

Sporočilo izvajalcu:
Hvala za dobro delavnico, podučilo me je, kako reagirati na določene situacije in da smo vredni več. Super delavnica.
Zanimiva tema, dobra razlaga, delavnica mi je bila zelo všeč.
Delavnica je bila odlična, naučila sem se veliko. Sem vesela, da smo imeli to predavanje. Najlepša hvala!
Učiteljica je svoje delo opravila z odliko.
Bilo je zelo jasno povedano in sproščeno.
Poučna delavnica.
Še kdaj kakšna delavnica na to temo, saj je v šoli čedalje več konfliktov, sporov.
Zelo izurjena, prijazna, zna z učenci.
Všeč mi je bilo, da smo se pogovarjali o temi, ki nam bo pomagala v življenju.
Dobra komunikacija, izvajalec pa naj nadaljuje s tem.
Iz tega predavanja pa se lahko še veliko naučimo in za vedno spremenimo življenje.
Res je bilo dobro, sproščeno, saj smo lahko izrazili svoje mnenje.
Zelo prijazna predavateljica, zelo zanimivo in poučno predavanje.
Bilo je zelo zanimivo in zelo dober pristop do nas (otrok).
Pohvala in tako naprej, čestitke
Zelo dobro, »svaka čast«, brez besed.
Želim, da ta gospa večkrat pride na šolo, saj je to EDINA delavnica, ki mi je bila všeč in ker je izvajalka delavnice zelo prijazna, iskrena, rada pomaga.
Gospa, ki je predavala, je imela dober odnos do nas in nas razumela. Zdela se mi je prava oseba za to področje. Delavnica mi je bila všeč.
Rada bi se udeležila še kakšne delavnice, saj jo je profesorica zanimivo predstavila.
Veliko o čustvih in odnosih.

VRTEC NAKLO- ŠOLA ZA STARŠE

“Gospa Janja Dermastja, univ. dipl. pedagoginja, je pri nas v Vrtcu Mlinček v Naklem vodila predavanje na temo “KAKO VZGOJITI SAMOSTOJNEGA IN ODGOVORNEGA OTROKA?”. Predavanje je bilo namenjeno vsem strokovnim delavcem vrtca in staršem. Predavanje je bilo tudi kot uvod in osnova za delavnici v okviru t. i. šole za starše, ki jo je letos prav tako pri nas izvajala gospa Dermastja. Gre za eno izmed oblik sodelovanja s starši, kjer se starši srečujejo predvsem zato, da se pogovarjajo o razvoju in vzgoji otrok. Delavnici sta potekali v Naklem, in sicer 6. marca 2016 na temo »KAKO GRADITI OTROKOV OLV (občutek lastne vrednosti ) IN OTROKOVA ČUSTVA?« in 23. marca 2016 na temo »KAKO VZGOJITI SAMOSTOJNEGA IN ODGOVORNEGA OTROKA?«

Gospa Dermastja je predavateljica z razumljivo razlago, z veliko sposobnostjo za ustvarjanje medsebojnega dialoga, z odličnim nastopom in dobro retoriko. Srečanja je popestrila s kratkimi filmi, dopuščala je odprta vprašanja, dosti razpravljanja in podajanja svojega mnenja. Prav tako je uporabno njeno gradivo, ki nam ga je posredovala. Kar nekaj pohval na njeno predavanje je prišlo že takoj po predavanju tako s strani staršev kot tudi s strani strokovnih delavcev. Predavateljici se zahvaljujemo za posredovano znanje, pozitivno naravnanost in izkušnje, ki jih je delila z nami.

VRTEC CERKLJE

Na željo strokovnih delavcev v vrtcu, da v načrt izobraževanja vključimo kdaj tudi vsebine za njihovo osebno rast, sem se na osnovi zelo pohvalnih vtisov s predavanja gospe Janje Dermastja na OŠ Cerklje odločila, da jo povabimo še v vrtec.

Pričakovanja o koristnosti in učinkovitosti njenega izvajanja za njihovo boljše vsakodnevno funkcioniranje so bila s strani kolektiva zelo velika. Že med samim potekom seminarja smo začutili skupno povezanost med njo in nami; počutili smo se zelo sproščeno, prijetno in odprto za vsako njeno besedo. Verjeli smo ji in ji povsem sledili. Med odmorom smo se pogovarjali o tem, da smo potrebovali prav to.

Prav zaradi tako prepričljivega in nevsiljivega nastopa predavateljice se je v kolektivu pri vsakem posamezniku razvilo zavedanje (odgovornost), da vsak sam poskrbi za svoje dobro počutje. Kar nekaj let sem si sama prizadevala za to, da bi mi prav to uspelo vzpostaviti, a žal nisem bila uspešna. Tako je bil prvi korak, na nikdar končani poti osebne rasti, narejen.

Gospa Janja, hvala vam za to.

Vlasta Košnik, dipl. univ. psih.,
vodja vrtca Murenčki pri OŠ Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem

VRTEC MEDVODE – PREDAVANJE : “Kako razvijati čustveno inteligenco pri otroku?”

“Udeležila sem se vašega predavanja v Medvodah. Kaj naj rečem …iskreno ste me pozitivno presenetila…..predavanje v katerega sem “padla” od začetka do konca….zdi se mi da že dolgo nisem s takim zanimanjem nekoga poslušala. Hvala za vašo pozitivno energijo,za vašo samozavest ki jo kar nekako “pokopiramo” in resnicno hvala za tako super napotke,ideje .Top top top
Upam da bo kmalu spet kakšno predavanje.

Jasmina Avdič

Predavanja VRTEC NAKLO v okviru “Šole za starše”

Janja je z eno besedo Človek, človek pogumnih, pametnih besed za katerimi stoji in s katerimi nam osvetli pot-meni osebno je dala potrditev, da ustvarjam odlično popotnico za sina, sicer nisem popolna, niti ne želim biti, a z njenimi predavanji sem dobila ogromno idej in načinov kako zabavno in ne stresno potovati skozi starševstvo.
Vsem, ki imate/boste imeli možnost biti del njenih predavanj vam to toplo priporočam. Pri individualnih srečanjih pa sploh ne dvomim v uspeh. Izkoristite njeno znanje.
Nika Bajželj

“Vsako leto organiziramo v Mladinskem domu v Celovcu poseben izobraževalni popoldan, v katerega strnemo delavnico za dijakinje in dijake, večerno predavanje za starše in vse zainteresirane in po možnosti tudi nastop v živo na slovenskem oddelku radia ORF. Tako smo v teh dobrih tridesetih letih našega obstoja spoznali različne strokovnjake in strokovnjakinje iz področju pedagogike, psihologije, sociologije. K tej vrsti imenitnih predavateljic in predavateljev se je letos pridružila tudi Janja.
Že v prvem telefonskem kontaktu, ko sem razložil, kaj je namen tega popoldneva, sem imel občutek, da imam opravka s človekom, ki resnično verjame v to kar dela in da je to dobro in prav. In nisem se motil. Doživeli smo zanimivo in nadvse poučno delavnico za dijakinje in dijake nižjih razredov gimnazij na temo „Kako premagam svoj strah“, sproščen pogovor na radiu o temah, ki jih je Janja na večernem predavanju z naslovom „»Znam in zmorem sprejeti odgovornost za svoje življenje« tako slikovito, kratkočasno in polna energije predstavila obiskovalcem.
Vesel sem, da je bila pri nas in nam prinesla mnogo zanimivega in uporabnega za naše vsakdanje delo in za nas osebno! In to v bogati slovenščini, kar je za nas na Koroškem še posebnega pomena. Veselim pa se tudi, da se v kratkem spet vidimo in slišimo, saj nam bo Janja predavala tudi na celodnevnem izobraževalnem dnevu za sodelavke in sodelavce dvojezičnih vrtec na Koroškem. Tam pa bomo nedvomno slišali veliko zanimivega za tisto obdobje v življenju vsakega človeka, ko se dejansko postavljajo temelji. Janja, hvala za te zanimive in poučne ure. In na svidenje!Blajs Jože, ravnatelj Mladinskega doma v CelovcuIm Jugendheim-Mladinski dom in Klagenfurt bieten wir jedes Jahr einen besonderen Bildungsnachmittag an, der aus einem Workshop für Schüler/-innen, einem Vortrag für Eltern und Interessierte besteht. Nach Möglichkeit organisieren wir im Rahmen dessen auch für den Referenten / die Referentin einen Liveauftritt im Radio (slowenisches Programm des ORF Kärnten).
So konnten wir in den gut dreißig Jahren unseres Bestehens die verschiedensten Experten auf dem Gebiet der Pädagogik, Psychologie und Soziologie in unserer Mitte begrüßen. Zu dieser Anzahl von bedeutenden Vortragenden hat sich heuer auch Janja gesellt.
Schon bei der ersten Kontaktaufnahme und bei der Erklärung des Zweckes dieses Nachmittages hatte ich das Gefühl es mit einem Menschen zu tun zu haben, der von seiner Arbeit überzeugt ist und diese mit Überzeugung und Freude ausübt. Und der erste Eindruck hat mich nicht getäuscht.
Die Schüler/-innen der Unterstufe verbrachten einen interessanten und lehrreichen Workshop zum Thema „Wie überwinde ich meine Ängste“. Es folgte ein gelungener Radiobeitrag, dessen Thematik auch Inhalt des abendlichen Vortrages war, wo den Zuhörern und Teilnehmern die Problematik „Kann und will ich die Verantwortung für mein Leben übernehmen?“ samt Lösungsvorschlägen auf bildliche, kurzweilige Art näher gebracht wurde.
Ich bin froh, dass Janja bei uns war und uns durch Ihre Vorträge viel Interessantes und auch für uns persönlich und im Alltag Anwendbares mit auf den Weg gegeben hat. Besonders daran ist, dass diese fachlichen Referate in slowenischer Sprache erfolgten und wir auch so nebenbei unseren Wortschatz und unsere Ausdrucksweise bereichern konnten. Darum freue ich mich umso mehr, Janja in Kürze im Rahmen des Fortbildungstages der ARGE der privaten zwei- und mehrsprachigen Kindergärten in Kärnten wieder hören und sehen zu dürfen. Dort werden wir zweifellos wieder viel Brauchbares und Nützliches für den Umgang mit Kindern lernen, die gerade in jenem Alter sind, in dem die Basis für Ihr weiteres Leben gebildet wird. Janja, danke dir für die ansprechend gestalteten, informativen und aufschlussreichen Stunden. Bis zum nächsten Mal.Blajs Josef, Direktor des Jugendheims-Mladinski dom, Klagenfurt