Za otroke in mladostnike

INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE


Individualni tečaj »Učim se učiti«

VPRAŠANJA ZA STARŠE
 • Se zna vaš otrok učiti?
 • Zna ali le prepozna učne vsebine?
 • Pozna strategije za učinkovitejše učenje?
 • Ima dovolj notranje motivacije za učenje?
 • Se zna organizirati?
 • Ga je strah pisnega ali ustnega ocenjevanja?
 • Ima dovolj samozavesti?

Na delavnicah se otroci naučijo premagati strah pred ocenjevanjem, pridobijo zaupanje in vero v svoje sposobnosti ter se naučijo koristnih in učinkovitih strategij za boljši učni uspeh.

Program za razvoj čustvene inteligence otrok


TEME SREČANJ:
 • Zavedanje samega sebe
 • Obvladovanje čustev
 • Osebna odgovornost
 • Samopodoba
 • Empatija
 • Reševanje sporov

To so dejavnosti, ki temeljijo na poznavanju delovanja možganov. Čustva, zavedanje sebe, spretnosti za življenje, ravnanje v konfliktnih situacijah, samovrednotenje in vsa druga razvojna področja, za katera vemo, da vplivajo na čustveno inteligenco, so bistvenega pomena za zdrav razvoj. Starši dobite gradivo, kjer so posebej za vsak sklop predstavljeni cilj ter vprašanja za pogovor, ki jih lahko uporabite v pogovoru z otrokom.

Program za razvijanje pozitivnega samovrednotenja otrok in mladostnikov


Otrok ali mladostnik z nizkim občutkom lastne vrednosti lahko razvije naslednje obrambne mehanizme:
 • Uporništvo
 • Spodbijanje učiteljeve avtoritete
 • Laganje
 • Zvračanje krivde na druge
 • Zavračanje odgovornosti za svoja dejanja
 • Zatiranje ali ustrahovanje drugih
 • Zapiranje vase
 • Zanikanje problemov in zavračanje ponujene pomoči
 • Izostajanje od pouka
 • Zloraba alkohola in drog

Na individualnih srečanjih olajšam proces razvijanja OLV z različnimi tehnikami po programu Dr. Roberta Reasonerja in s tehnikami NLP, ki otroku ali mladostniku pomagajo razvijati pozitiven odnos da samega sebe.